top of page

De goedgekeurde kostgeldtarieven voor schooljaar 2023 - 2024:
 

 

· Basisonderwijs: € 15,00 per dag

· Secundair onderwijs: € 17,00 per dag

· Zondag: € 14,50 per dag
 

Voor sommige doelgroepen (internen wiens ouders een rondtrekkend beroep hebben) zijn er verminderingen mogelijk.

Het kostgeld omvat:
 

· de huisvestiging en al de nutsvoorzieningen die erbij horen

· alle maaltijden (ontbijt, middagmaal, vieruurtje, avondmaal, tussendoortjes en dranken)

· degelijke studiebegeleiding

· het onderhoud van de infrastructuur

· gebruik van wifi en computers

· een dagelijks gevarieerd aanbod aan activiteiten

bottom of page