top of page

Sinds januari 2024 is de “Vriendenkring” omgevormd tot “ouderraad en vriendenkring van GO! Campus Kubik”.

School en internaat, in ondersteuning van ouders en sympathisanten, slaan de handen in elkaar om zich in te zetten voor de kinderen van het internaat en van de school.

 

De ouderraad komt op regelmatige basis samen. Ze vertegenwoordigt alle ouders met kinderen op onze school of ons internaat en hecht een groot belang aan een goede relatie met de directie en de leerkrachten/internaatmedewerkers.

 

Er wordt getracht initiatieven uit te werken, om een optimale school-en internaatomgeving te creëren.  

 • De campus praktisch en financieel ondersteunen

 • Meedenken met de campus

 • Organisatie en/of ondersteuning van activiteiten

 • Aankoop van didactisch materiaal

 

Wie zijn wij?

 • Sblendorio Francesco: voorzitter

 • Nelissen Gunther: secretaris

 • Manueli Angela: penningmeester

 • Paoleschi Diane: actief lid

 • Mohammed Sofiya: actief lid

 • Goethals Robert: actief lid

 • Vasile Laila: actief lid

 • Monai Cindy: actief lid

 • Smeets Veerle: actief lid

 • Di Benedetto Ilenia: actief lid

 • Souvereyns Ellen: actief lid

 • Nijssen Jessica: actief lid

 

Indien je interesse zou hebben om lid te worden van de ouderraad of mee te willen werken aan activiteiten als helpende hand, kan je ons contacteren via nelissen.gunther@scholengroepsam.be

bottom of page